Listen, learn and love

Listen, learn and love

Audiotexty k poslechu, čtení, učení a procvičování
  • Jazyk: česky
  • Úrověň: B1
  • Média: poslech, text (i download), interaktivní cvičení

  • Poslechněte si článek a vypracujte si interaktivní cvičení.
  • Text a materiály k lekci najdete dole na stránce.
  • Vyhledávejte si slovní zásobu, dělejte si ručně poznámky a radujte se z efektivního učení.

První den ve škole – audio
První den ve škole – text
Ahoj, čau, dobrý den!

Zvonění školního zvonku znamená začátek školního roku a nového životního cyklu. V České republice je první školní den obvykle první září. Je to tradiční začátek vzdělávacího roku v České republice. Tento den značí začátek nového školního roku pro většinu základních a středních škol.

Žáci a žákyně nebo studenti a studentky se v tento den setkávají se svými učiteli a spolužáky, dostávají nové učebnice a seznámí se s rozvrhem a pravidly pro nový školní rok. První školní den je často spojený s určitým vzrušením a očekáváním. Nastává období změn a nových možností. Žáci a studenti mají před sebou nové výzvy, nové předměty a nové zážitky. Žáci a žákyně se setkávají se svými spolužáky a učiteli, ať už jsou to známí z minulého roku nebo úplně nové tváře. Toto setkání je spojeno s očekáváním nových vztahů a příležitostí k novým přátelstvím. První školní den může znamenat nové předměty, náročnější úkoly a zkoušky. To může vyvolávat smíšené pocity vzrušení a nervozity, ale i těšení se na nové zážitky.

První den školy je zpravidla velká událost a vzrušení ohledně toho, jaký bude nový začátek, může být silné i pro rodiče. Někteří mohou pociťovat smutek, že jejich děti rostou tak rychle a že začíná nová fáze života. Ale většina bývá hrdá na to, jak jejich děti rostou a že dosahují dalšího milníku ve svém životě.

V České republice začínají děti obvykle chodit do školy ve věku 6 let. To je období, kdy začíná povinná školní docházka. Děti začínají první třídu základní školy, která trvá devět let. Základní školství se skládá ze dvou stupňů: první stupeň (1. - 5. ročník) a druhý stupeň (6. - 9. ročník). Po základní škole mohou studenti pokračovat ve středním vzdělávání, které trvá obvykle 4 roky. Na středních školách se nabízí různé studijní obory, včetně oborů připravujících na maturitu a následně na univerzitní studium.

Ahoj, čau a ať se vám první školní den vydaří. Na shledanou!
První den ve škole – cvičení
1. Která tvrzení jsou správná?
2. Které slovo se nehodí?
3. Vyjádřete budoucnost perfektivních a imperfektivních sloves.
4. Doplňte prosím lokál – 6. pád
5. Jak zní záporná adverbia?
patreon-kcz-logo-30 icons8-instagram-30 icons8-message-30