Listen, learn and love

Listen, learn and love

Audiotexty k poslechu, čtení, učení a procvičování
  • Jazyk: česky
  • Úrověň: B1
  • Média: poslech, text (i download), interaktivní cvičení

  • Poslechněte si článek a vypracujte si interaktivní cvičení.
  • Text a materiály k lekci najdete dole na stránce.
  • Vyhledávejte si slovní zásobu, dělejte si ručně poznámky a radujte se z efektivního učení.

Paměť českých veteránů – audio
Paměť českých veteránů– cvičení
1. Které informace jsou podle textu správně?
2. Která tři slova mají nějaký společný význam?
3. Doplňte prosím správné sloveso ve správném tvaru.
4. Doplňte správně relativní zájmena „který“, „která“, „které“.
patreon-kcz-logo-30 icons8-instagram-30 icons8-message-30