Listen, learn and love

Listen, learn and love

Audiotexty k poslechu, čtení, učení a procvičování
  • Jazyk: česky
  • Úrověň: B2
  • Média: poslech, text (i download), interaktivní cvičení

  • Poslechněte si článek a vypracujte si interaktivní cvičení.
  • Text a materiály k lekci najdete dole na stránce.
  • Vyhledávejte si slovní zásobu, dělejte si ručně poznámky a radujte se z efektivního učení.
Světový autor Milan Kundera – audio
Světový autor Milan Kundera – text
Ahoj, čau, dobrý den!

Ve věku 94 let zemřel 11. července 2023 v Paříži český a francouzský spisovatel světového významu Milan Kundera. Kundera, se narodil 1. dubna 1929 v Brně. Počátky jeho tvorby spadají do 50. a 60. let 20. století, kdy psal básně, divadelní hry a esejistické texty. V roce 1975 emigroval do Francie, kde získal občanství a stal se jedním z nejznámějších současných spisovatelů na světě. Po emigraci do Francie začal psát a publikovat svá díla ve francouzštině. Jeho nejvýznamnější romány jako „Žert“ (česky 1967), „Nesnesitelná lehkost bytí“ (francouzsky 1984) nebo „Nevědomost“ (2000) se staly mezinárodními bestsellery a přinesly mu světovou slávu.

Kunderova tvorba je ovlivněna filozofií, zejména existencialismem a fenomenologií. Ve svých knihách se autor často zamýšlí nad otázkami identity, svobody a smyslu lidské existence. Kromě toho se po ruské invazi do Československa v roce 1968 zabývá i politickými tématy, což se projevuje například v jeho románech„Život je jinde“ (1973) nebo „Nesnesitelná lehkost bytí“. Kundera často používá romány jako prostředek k tomu, aby zkoumal sociální, politické a kulturní aspekty společnosti, v níž žijeme. Často propojuje filozofické teorie s každodenním životem postav, což dává jeho dílům zajímavé rozměry. Postavy v Kunderových románech jsou promyšlené a mnohovrstevnaté. Autor se zaměřuje na jejich psychologii, touhy, strachy a vnitřní konflikty. Zároveň se v dílech projevuje Kunderův jedinečný smysl pro humor a ironii.

Vztah Milana Kundery k Česku byl komplexní a rozporuplný. Před emigrací do Francie v roce 1975 byl Kundera v Československu uznávaným spisovatelem a intelektuálem. Po pádu komunismu v roce 1989 se Kundera v Česku setkal s rozporuplnými reakcemi. Někteří lidé ho považují za zrádce, protože emigroval, jiní ho vidí jako význačného spisovatele, jehož díla přinesla českou literaturu na mezinárodní scénu.

Přestože Kundera udržoval vztahy s českými intelektuály a vydavateli, jeho vztah k Česku byl spíše soukromý a autor nevystupoval veřejně. Ovšem ačkoliv po emigraci žil a pracoval ve Francii, stále zůstává považován spíše za českého než francouzského spisovatele. Jeho literární odkaz je součástí české, francouzské, ale i globální kultury a jeho díla jsou čtena a studována po celém světě.

Ahoj, čau a brzy nad nějakou zajímavou četbou zase na shledanou!
Světový autor Milan Kundera – cvičení
1. Jsou tato tvrzení správná nebo chybná?
2. Vyberte prosím správnou odpověď.
3. Napište numerálie slovy ve správném tvaru.
4. Doplňte prosím vhodný prefix.
5. Dejte zeměpisné výrazy v závorkách do náležitého tvaru.
patreon-kcz-logo-30 icons8-instagram-30 icons8-message-30