Listen, learn and love

Listen, learn and love

Audiotexty k poslechu, čtení, učení a procvičování
  • Jazyk: česky
  • Úrověň: B2
  • Média: poslech, text (i download), interaktivní cvičení

  • Poslechněte si článek a vypracujte si interaktivní cvičení.
  • Text a materiály k lekci najdete dole na stránce.
  • Vyhledávejte si slovní zásobu, dělejte si ručně poznámky a radujte se z efektivního učení.
České památky UNESCO – audio
České památky UNESCO – text
Ahoj, čau, dobrý den!

V České republice nalezneme 16 památek zapsaných na seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO, které představují bohatou historii, architekturu a přírodní krásy země.

Mezi nejvýznamnější památky patří historické centrum Prahy s Pražským hradem, Karlův most a Staroměstským náměstím, které jsou proslulé svým uměleckým a historickým významem.

Dalšími památkami jsou mimo jiné přírodní rezervace Český ráj – malebná oblast s skalními útvary, hrady, zříceninami a pískovcovými skalami nebo Vila Tugendhat v Brně –modernistická vila navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, která je považována za mistrovské dílo moderní architektury.

Jinou významnou památkou je například Třebíč, která zahrnuje třebíčskou židovskou čtvrť a baziliku sv. Prokopa. Tato památka je jedinečná díky svému bohatému židovskému dědictví, zahrnujícímu židovské domy, synagogu a hřbitov. Bazilika sv. Prokopa pak představuje skvostný románsko-gotický architektonický poklad.

Je fascinující, že i přes relativně malou velikost České republiky je zde mnoho památek UNESCO. To je důkazem bohaté historie a kulturního i přírodního dědictví této země.

Co mají tyto památky společného, je jejich mimořádná hodnota pro celé lidstvo. Jsou to místa, která přitahují milovníky historie, umění a architektury z celého světa. Navštěvují je turisté, studenti, badatelé a všichni, kteří se zajímají o bohatou minulost, architekturu, přírodní krásy a technické i kulturní dědictví.

O péči a ochranu těchto památek se stará řada institucí a organizací, včetně Národního památkového ústavu, který dohlíží na jejich zachování, opravy a správu. Spolupráce s místními samosprávami, restaurátory a odborníky je klíčová pro uchování autenticity a hodnot těchto památek.

Ahoj, čau a brzy na shledanou!
České památky UNESCO – cvičení
1. Jsou tato tvrzení správná nebo chybná?
2. Zvládnete přiřadit další české památky UNESCO?
3. Dejte prosím adjektiva do správného tvaru.
4. Doplňte prosím správnou prepozici.
patreon-kcz-logo-30 icons8-instagram-30 icons8-message-30