Listen, learn and love

Listen, learn and love

Audiotexty k poslechu, čtení, učení a procvičování
  • Jazyk: česky
  • Úrověň: A1
  • Média: poslech, text (i download), interaktivní cvičení

  • Poslechněte si článek a vypracujte si interaktivní cvičení.
  • Text a materiály k lekci najdete dole na stránce.
  • Vyhledávejte si slovní zásobu, dělejte si ručně poznámky a radujte se z efektivního učení.

Seznamování – audio
Seznamování – text
Ahoj, čau, dobrý den!

Vítejte v České republice! Dnes se spolu seznámíme. Lidé se seznamují na různých místech. Na ulici se lidé zdraví. V kavárně si například lidé sednou k jednomu stolu, pozdraví se a začnou si povídat o počasí. Lidé v parku si třeba povídají o svých psech. Ve škole nebo v kurzech se studenti ptají na svá jména, odkud jsou, co studují nebo dělají.

„Dobrý den!“
„Jak se jmenujete?“
„Rád/a vás poznávám.“
„Jak se máte?“
„Odkud jste?“
„Kolik vám je let?“
„Co studujete?“
„Co děláte v práci/ve volném čase?“
„Můžeme si tykat?“

U autobusu nebo vlaku se lidé ptají na cestu, na spojení nebo na cenu jízdenky. Ve veřejné dopravě se také možná seznámíme s někým novým, třeba když sedíme vedle sebe. Lidé navazují kontakty na pracovních setkáních, kde se ptají na práci a pracovní zkušenosti. V kurzech si studenti a studentky mezi sebou vyměňují informace o sobě a o svých koníčcích. Na sportovním zápase mohou mluvit o týmech. Na oslavě si povídají, co dělají a jak se mají.

"Já se jmenuju..."
"Jsem z..."
"Děkuji, mám se dobře."
"Je mi ... let.
"Studuju ... a pracuju jako ..."

Lidé se seznamují také přes přátele nebo online. Existuje mnoho příležitostí, kdy se lidé setkávají a začínají si povídat, a tak si vytvářejí nové známosti a nová přátelství.

Ahoj, čau a brzy zase na shledanou!
Seznamování – cvičení
1. Kateřina se seznamuje. Dejte prosím věty do správného pořadí.
2. Převeďte prosím věty do druhé osoby singuláru.
3. Vyberte správně vokativ – oslovení.
4. Maskulinum, femininum nebo neutrum? Prosím přiřaďte.
5. Jaký, jaká, jaké, jak? Prosím vyberte.
patreon-kcz-logo-30 icons8-instagram-30 icons8-message-30